Навчальний процес

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4

Балаклійської районної ради Харківської області

на 2014/2015 навчальний рік

 

І. Загальні засади

      Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Балаклійської районної ради Харківської області здійснює свою діяльність на підставі:

·        Закону України “Про загальну середню освіту”;

·         Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

·         постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 "Про затвердження Державного   стандарту   початкової       загальної   освіти“;

·        постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

·        постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової  і повної загальної середньої освіти“;

·        постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;

·         державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу                                 (ДСанПіН 5.2.008-01);

·         наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)  компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за  № 229/6517;

·        наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 », зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за N 1482/21794;

·        наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 N 572»;

·        наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 N 504 »,

§                    листа Міністерства освіти і науки України від 16.05.2013 р. № 1/9-324 «Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2013/2014 навчальному році»

§                    листа Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.03.2013 № 2/4-14-737«Про запровадження факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» ;

§                    наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»;

§                    листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».

Робочий навчальний план закладу на 2014/2015 навчальний рік складено на підставі:

-     для 1-3-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додаток № 2);

-      для 4-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2);

-     для 5-6-х класів - Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012  № 409 , зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України  від 29.05.2014 р. 664 (додаток 12);

-     для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

-     для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 р. № 657 (додатки №№ 5, 10).

 

За Статутом навчальний заклад є загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Кількість класів -11.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, організується профільне навчання у старшій школі:

10 клас – математичний профіль,

11 клас - інформаційно-технологічним профіль.

Мова навчання – українська.

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, індивідуальних та групових занять.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

Освітня галузь «Мистецтво» в 1-му, 2-му та 3-му класах буде реалізована через викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» по 1 годині              (0,5 год – інваріантна частина, 0,5 год – варіативна частина).

У 4-му класі 2 години курсу «Я і Україна» викладаються: 1 година - «Природознавство», 1 година – «Громадянська освіта».

·         предмети «Українська мова» та «Літературне читання»   в  2-4-х класах: І семестр – «Українська мова» - 4 години,  «Літературне читання» - 3  години; ІІ семестр  – «Українська мова» - 3 години, «Літературне читання» - 4  години;

·         предмети «Алгебра» та «Геометрія» у 7-му  класі: І семестр – «Алгебра» -                         3 години, «Геометрія» - 1 година; ІІ семестр - «Алгебра» - 2 години, «Геометрія» - 2 години.

            Російська мова в 7-му класі буде викладатись за модифікованою програмою                           1,5 години на тиждень (за державною програмою 2 години на тиждень).

На вивчення навчального предмету «Технології» освітньої галузі «Технології» в 10 та        11 класах передбачено по 2 години (1 година з інваріантної частини, 1 година з варіативної частини). Навчання буде відбуватись на базі Балаклійського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

 

Додаткові години на предмети:

В 10 та 11 класах введені додаткові години на предмети з метою викладання їх за програмами академічного рівня:

- 10 клас – українська мова – 1 година

- 11 клас  - українська мова – 1 година

                 - фізика – 0,5 година

 

 

 

            Викладання предмету «Трудове навчання» у 5-9-х класах здійснюється за такими варіативними модулями:

            У 5- му класі - 2 години:

- проектування, виготовлення та оздоблення виробів вишивкою (20 годин)

- технологія приготування страв з яєць та салатів (20 годин)

            У 6- му класі - 2 години:

- технологія виготовлення та оздоблення виробів вишивкою (за зразком) (20 годин)

- технологія приготування бутербродів та гарячих напоїв. Культура харчування (20 годин)

            У 7-8-х класах (по 2 години) та 9-му класі (по 1 годині):

- технологія приготування страв. Традиції української національної кухні (16 годин);

- основи технології вирощування рослин та догляду за ними (16 годин);

- проектування та виготовлення комплексного виробу (16 годин);

- технологія заготівлі та збереження продуктів (16 годин).

            Викладання предмету «Фізична культура» у 5-6-х та 8-му класах здійснюється за такими модулями:

-         Легка атлетика (24 години)

-         Гімнастика (18 годин)

-         Баскетбол (21 година)

-         Волейбол (21 година)

-         Футбол (21 година)

Викладання предмету «Фізична культура» у 7-му класі здійснюється за такими модулями:

-         Легка атлетика (16 години)

-         Гімнастика (12 годин)

-         Баскетбол (14 годин)

-         Волейбол (14 годин)

-         Футбол (14 годин)

У 9-му класі:

-         Легка атлетика (24 години)

-         Баскетбол (30 годин)

-         Волейбол (30 годин)

-         Футбол (21 година)

У 10-11-х класах:

-         Легка атлетика (16 годин)

-         Баскетбол (28 годин)

-         Волейбол (26 годин)

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу введені курси за вибором :

- в 4-му класі – розвиток творчих здібностей - 1 година;

- у 8-му класі - «Харківщинознавство» 0,5 години;

                        - «Інформатика. Єдиний базовий курс» -1 година

- у 9-му класі – «Харківщинознавство» - 1 година;

            - у 10-му класі – «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях

                            і алгебраїчних виразах»  - 1 година

            Факультативні курси:

            З метою формування високого рівня культури, належного ставлення до здоров’я введені факультативи для учнів:

5-6-х класів – «Православна культура Слобожанщини» - по 1 годині;

7-8-х класів – «Православна культура Слобожанщини» - по 0,5 години;

10-го класу – «Орфографічний практикум» - 1 година,

                                   Формування здорового способу життя та профілактики на ВІЛ/СНІД за    

                                   курсом «Захисти себе від ВІЛ» - 1 година;

           11-го класу – «Основи веб-дизайну» - 1 година.

Індивідуальні та групові заняття:

            - у 5-му класі – з іноземної мови (англійська) – 1 година;

                                   - з математики – 0,5 години;

            - у 6-му класі – з іноземної мови (англійська) – 1 година

                                   - з математики – 0,5 години;

                                   - з української мови – 0,5 години;

                                   - з інформатики – 0,5 години;

            - у 8-му класі – з української мови – 0,5 години;

                                   - з іноземної мови (англійська) – 1 година;

            - у 9-му класі – з української мови – 0,5 години.

            Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні  окремих предметів у навчальному закладі   запроваджується поділ класів на групи:

- при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-му,           3-му, 5-му класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі).

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється  окремо для юнаків та дівчат в 10 класі, в 11 класі поділу немає, викладання предмету «Захист Вітчизни» здійснюється за програмою юнаків.

Навчальні предмети, курси за вибором, спецкурси та факультативи викладаються за державними та авторськими програмами (Додатки 7, 8).

 

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше               1 липня.

 Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня                до 26 грудня, ІІ семестр – з 12 січня до 29 травня. Канікули проводяться в такі терміни: осінні з 27 жовтня  до 2 листопада, зимові з 29 грудня до 11 січня, весняні з 23 до 29 березня.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12 – 21 травня), основної (1 – 8 червня) і старшої (22 – 28 травня) школи.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Початок навчальних занять - 800.

Тривалість уроків становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах  –  40 хвилин,                       у 5-11-х – 45 хвилин. Тривалість перерв після 1-го, 5-го та 6-го уроків – 10 хвилин,                          після - 2-го –  15 хвилин, після 3-го та  4-го уроків – 20 хвилин.

Перерва між уроками та факультативними заняттями – 30 хвилин.

 

 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛИ                                             Н.І.ЗАСАДЧЕНКО