Методична робота

БАЛАКЛІЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

10 вересня  2014 року                                                                                             № 140-ОД

 

Про  організацію  науково-методичної  роботи

з педагогічними кадрами Балаклійської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4

у 2014/2015 навчальному році

 

Працюючи над реалізацією Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,  Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, Державної програми «Сто відсотків» на період до 2015 року; Концепції державної мовної політики України; Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт» та інших нормативних документів, над підвищенням кваліфікації, розвитком професійної компетентності, наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу, досягненням якості навчання і розвитку дітей, ґрунтуючись на сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та моніторингу результатів навчально-виховного процесу, на основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб педагогічних працівників, рівня їх компетентності, відповідно до завдань педагогічного колективу на 2014/2015 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол № 7  від 29.08.2014 р.) та на підставі наказу "Про підсумки  науково-методичної роботи школи у 2013/2014 н.р.” № 74-ОД  від 03.06.2014 р. з метою реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку творчої активності педагогічних та керівних кадрів, враховуючи діагностичний аналіз, з метою удосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів

 

НАКАЗУЮ:

1.Науково-методичну роботу в школі у 2014/2015 навчальному році спрямувати навколо науково-методичної теми «Створення оптимальних умов для найбільш повної реалізації духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу школярів в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти» та вирішення таких завдань:

1.1. Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу; інформаційно-методичний   супровід   діяльності   навчального закладу   по забезпеченню якісної освіти;

1.2.Організаційно-методичне забезпечення профілізації навчання в старшій школі;

1.3. Методичне забезпечення професійної підготовки вчителя в умовах профільного навчання;

1.4. Формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; здійснення контролю і надання підтримки в апробації навчальних програм і підручників, реалізації нових педагогічних методик і технологій;

1.5. Вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, узагальнення їх досвіду, впровадження в практику роботи педагогічного колективу;

1.6. Стимулювання ініціативи і активізації творчості педагогічних колективів у науково - дослідницькій і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованої на оновлення і розвиток навчально-виховного процесу;

1.7. Управління процесами підвищення кваліфікації і неперервної освіти педагогічних працівників, сприяння організації раціональної педагогічної праці, створення умов по самоосвіті педагогів;

1.8. Здійснення моніторингу показників роботи закладу освіти та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності.

2. Вважати навчально-виховний заклад опорним за напрямом організація туристичної роботи в закладі освіти, школа сприяння здоров’ю,  технології викладання математики, основ здоров’я.

3. Затвердити:

3.1. Склад методичної ради школи (додаток 1)

3.2. Структуру методичної роботи (додаток 2)

3.3. Керівників шкільних предметних методичних об’єднань (додаток 3).

3.4. Графік проведення предметних декад (додаток 4).

3.5. Положення про роботу шкільної методичної ради (додаток 5).

3.6. Положення про шкільні методичні об’єднання (додаток 6).

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Рянській Олені Миколаївні:

4.1. Залучати педагогів до різноманітних форм методичної роботи:

4.1.1. Районних:

- педагогічних засідань (один раз на рік);

- конференцій (один раз на рік);

- методичних об’єднань (чотири рази на рік);

- тематичних семінарів (за графіком відділу освіти Балаклійської райдержадміністрації);

- творчих груп.

4.1.2. Шкільних:

- педагогічних рад;

- методичних об’єднань (чотири рази на рік);

- семінарів (один раз на рік);

- творчих груп (чотири рази на рік);

- консультування;

- нарад при директорові (щомісяця).

4.2. Створити належні умови для проведення районних семінарів на базі школи:

- для вчителів математики - «Єдині вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів»

Листопад 2014 року

- для педагогів-організаторів - «Шкільне самоврядування»

Грудень 2014 року

- для вчителів хімії «Урок – основна форма навчально-виховного процесу» - для молодих вчителів.

Січень-лютий 2015 року

4.3. Протягом навчального року провести:

4.3.1. Предметні декади.

4.3.2. Засідання шкільних методичних об’єднань.

4.3.3. Засідання творчих груп.

4.4. Залучити педагогічних працівників до участі:

4.4.1. В обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей (лютий 2014 року);

4.4.2. В апробації підручників (березень 2014 року);

4.5. Створити умови для проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічним працівникам: Єршовій О.М., Максименко З.І., Обізної О.Є., Махаріної Л.М..

Протягом року

4.7. Сприяти створенню творчої атмосфери, об’єктивної оцінки роботи вчителів, що атестуються в 2015 році.

Протягом року

4.8. Основною індивідуальною формою підвищення професійності рівня вчителів вважати самоосвіту, взаємовідвідування уроків, семінарів, засідань методичного об’єднання, спецкурсів.

Протягом року

4.9. Створити умови для участі вчителів школи в районних, обласних семінарах, творчих конкурсах та олімпіадах.

Протягом року

5. Провести огляд-конкурс шкільних кабінетів, наповнювання методичною літературою, наочністю, роздатковим матеріалом.

(січень 2015 р., Засадченко Наталія Іванівна)

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Максименко З.І.:

6.1.Спланувати виховну роботу в школі на 2014/2015 навчальний рік.

До 15.09.2014 року

6.2.Організувати роботу  шкільного методичного об’єднання класних керівників з метою удосконалення єдиної виховної системи навчального закладу.

Протягом року

6.3.Вдосконалювати систему учнівського самоуправління в школі.

Постійно

7. Керівникам шкільних методичних об’єднань спланувати тематику засідань предметних методичних об’єднань, колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи.

До 05.09.2014 року

8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛИ                                              Н.І.ЗАСАДЧЕНКО

 

 

 

 

 

Керівники  шкільних предметних методичних  об’єднань

 

 

№ з/п

ПІБ

Назва предметного МО

Предмети, що входять до МО

Кваліфікаційна категорія

1

Гаврилова Тетяна Іванівна

вчителів початкових класів та музики

 

1-4-й-ті класи

Музика

Вища,

«Старший вчитель»

2

Попова Лариса Олександрівна

вчителів філологічних та суспільних наук

Українська мова та література

Російська мова

Світова література

Історія та правознавство

Вища,

 «Старший вчитель»

3

Шаповал Тетяна Федорівна

вчителів природничо-математичних дисциплін

Математика

Фізика

Інформатика

Географія

Біологія

Хімія

Природознавство

Вища,

«Старший вчитель»

5

Черненко Віктор Володимирович

вчителів фізкультури, основ здоров’я та «Захисту Вітчизни»

Фізична культура

Основи здоров’я

Захист Вітчизни

Вища,

 «Учитель-методист»

6

Денисенко Світлана Василівна

Шевейко Ольга Василівна

Щербак Олена Євгенівна

Класних керівників

1-4-ті класи

 

5-7-і класи

 

8-11-ті класи

Вища,

«Старший вчитель»

 

Вища

 

Вища,

«Старший вчитель»